Denetleme Kurulu

Prof. Dr. Asım Kaytaz
Denetleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Orhan Özturan
Denetleme Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Kadir Serkan Orhan
Denetleme Kurulu Üyesi