Prof. Dr. Muhammet Tekin’den Tarihçe

2004 yılında Göztepe Eğitim ve araştırma Hastanesi KBB Klinik şefi Doç. Dr.  Muhammet Tekin’in, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Kulak Burun Boğaz Klinikleri arasında bilimsel ve sosyal anlamda bir iletişim olmadığını, hoca ve asistanlar arasındaki diyalog yoksunluğunun olduğunu fark etmesi ve bunu Antalya’da yapılan bir kongre sırasında o dönem  Okmeydanı KBB Klinik Şefi olan Doç. Dr. İlhan Topaloğlu’na açıp hemfikir olduğunu görmesi ile süreç başlamış oldu. Bunun üzerine Doç. Dr. Muhammet  Tekin  İstanbul’a  geri  dönünce, düşündüklerini gerçekleştirmek için tüm KBB Klinik Şeflerini bir akşam yemeğine davet edip birlikte klinikler arası  bilimsel ve sosyal olarak eksik olan hususların nasıl giderileceğinin tartışıldığı bir toplantı düzenledi. O toplantıya 13 klinik şefinin 11 tanesi katıldı ve söz konusu iletişim eksikliğini giderebilmek için klinikler arası, iki ayda bir olacak şekilde bilimsel toplantı düzenlenmesine,  ayrıca Klinik Şeflerinin altı ayda bir, bir araya gelip sosyal ve bilimsel olarak yapılması gerekenleri değerlendirmesine karar verildi. Alınan kararlar doğrultusunda ilk toplantı, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Klinik Şefi Doç. Dr. Mehmet Külekçi’nin ev sahipliğinde. İkinci toplantı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesin KBB Klinik Şefi Doç. Dr. Şeref Ünver’in ev sahipliğinde, üçüncüsü ise Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Klinik Şefi Doç. Dr. Muhammet Tekin’in ev sahipliğinde yapıldı. İstanbul’daki Üniversitelerin KBB Anabilim Dalı hocalarının  bazılarının da davet edildikleri bu toplantılar yoğun takdir ve ilgi görmeye başladı. Toplantılar başarı ile devam ediyordu.  Bu arada o dönemde Sağlık Md. Muavini olan Doç. Dr. Fatma Tülin Kayhan, iki ayda bir yapılan toplantıların ayda bir olarak yapılmasını ısrarla arzu etti. Asistan ve hocaların bu saatler arası idari izinli olmaları içinde gerekli olan izin işlemini halledeceğini söyledi. Sonrasında o dönemde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Ferhan Öz, Üniversitelerin de bu yapının içine katılması önerisini getirdi. Bunun üzerine Üniversite ve Eğitim ve Araştırma Hastaneleri birlikte toplantılar yapmaya başladılar. Devam eden süreçte fikir babası olan Doç. Dr. Muhammet Tekin’in de arzuladığı şekliyle İstanbul KBB&BBC Derneği, bu konuda deneyimleri olan Hocaların da ön ayak olması ile 2007 yılının aralık ayında Taksim Point Otelde kuruldu ve bugün giderek artan bilimsel verimlilikle yoluna devam etmektedir.  

İstanbul KBB&BBC Uzmanları Derneği’nin tarihçesinin iyi bilinmesi için bunları kaleme almayı bir görev bildim.

Prof. Dr. Muhammet Tekin
İstanbul Medeniyet  Üni. KBB ABD Başkanı