Hakkımızda

İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği

Kuruluşumuz

İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği, 10 Aralık 2007 tarihinde, İstanbul Point Hotel’de yapılan bir toplantı sırasında alınan karar ile, İstanbul’daki Üniversite KBB-BBC Klinikleri Kürsü Başkanları, Eğitim Hastaneleri Şefleri, bazı ögretim üyeleri ve serbest çalışan KBB BBC hekimlerinin katılımı ile kuruldu.

Amacımız

İstanbul’daki meslektaşlarımızın örgütlenip bir araya gelmesi ve mesleki sorunlar başta olmak üzere birçok konuda çalışmalar yapıp çözümler üretmesi amacı ile kurulan Dernek’in Yönetim Kurulunda Üniversite Hastaneleri, Eğitim Hastaneleri ve serbest çalışan meslektaşların eşit şekilde temsil edilmesi kararlaştırıldı.

Hedeflerimiz

İstanbul ili sınırları içinde eğitsel toplantılarla hekimlerimizin kaynaşmalarını sağlarken, bilimsel, mesleki, hukuksal, teknolojik, ve özlük haklarına ilişkin konularda bilgilenmelerini sağlamak;

Ülkemizden tıbbi ve mesleki uygulamalarda yenilikler çıkmasına önayak olmak, destek vermek, bu etkinlikleri duyurmak.

Mesleki uygulamalar alanında bilgi birikimlerini ilerleterek KBB Bilimini olduğu kadar KBB Sanatını geliştirmeye çalışmak, KBB mesleğinin yücelmesine katkılarda bulunmak;

İstanbul ili sınırları içerisinde yerleşik KBB uzmanlarının aralarındaki dayanışmayı pekiştirmek ve işbirliğini geliştirmek;

Hastalarımızın, toplumumuzun, insanlığın yararını her koşulda gözetmek.

Tarihçe

Prof. Dr. Muhammet Tekin’den Tarihçe

2004 yılında Göztepe Eğitim ve araştırma Hastanesi KBB Klinik şefi Doç. Dr. Muhammet Tekin’in, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Kulak Burun Boğaz Klinikleri arasında bilimsel ve sosyal anlamda bir iletişim olmadığını, hoca ve asistanlar arasındaki diyalog yoksunluğunun olduğunu fark etmesi ve bunu Antalya’da yapılan bir kongre sırasında o dönem Okmeydanı KBB Klinik Şefi olan Doç. Dr. İlhan Topaloğlu’na açıp hemfikir olduğunu görmesi ile süreç başlamış oldu. Bunun üzerine Doç. Dr. Muhammet Tekin İstanbul’a geri dönünce, düşündüklerini gerçekleştirmek için tüm KBB Klinik Şeflerini bir akşam yemeğine davet edip birlikte klinikler arası bilimsel ve sosyal olarak eksik olan hususların nasıl giderileceğinin tartışıldığı bir toplantı düzenledi. O toplantıya 13 klinik şefinin 11 tanesi katıldı ve söz konusu iletişim eksikliğini giderebilmek için klinikler arası, iki ayda bir olacak şekilde bilimsel toplantı düzenlenmesine, ayrıca Klinik Şeflerinin altı ayda bir, bir araya gelip sosyal ve bilimsel olarak yapılması gerekenleri değerlendirmesine karar verildi. Alınan kararlar doğrultusunda ilk toplantı, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Klinik Şefi Doç. Dr. Mehmet Külekçi’nin ev sahipliğinde. İkinci toplantı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesin KBB Klinik Şefi Doç. Dr. Şeref Ünver’in ev sahipliğinde, üçüncüsü ise Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Klinik Şefi Doç. Dr. Muhammet Tekin’in ev sahipliğinde yapıldı. İstanbul’daki Üniversitelerin KBB Anabilim Dalı hocalarının bazılarının da davet edildikleri bu toplantılar yoğun takdir ve ilgi görmeye başladı. Toplantılar başarı ile devam ediyordu. Bu arada o dönemde Sağlık Md. Muavini olan Doç. Dr. Fatma Tülin Kayhan, iki ayda bir yapılan toplantıların ayda bir olarak yapılmasını ısrarla arzu etti. Asistan ve hocaların bu saatler arası idari izinli olmaları içinde gerekli olan izin işlemini halledeceğini söyledi. Sonrasında o dönemde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Ferhan Öz, Üniversitelerin de bu yapının içine katılması önerisini getirdi. Bunun üzerine Üniversite ve Eğitim ve Araştırma Hastaneleri birlikte toplantılar yapmaya başladılar. Devam eden süreçte fikir babası olan Doç. Dr. Muhammet Tekin’in de arzuladığı şekliyle İstanbul KBB&BBC Derneği, bu konuda deneyimleri olan Hocaların da ön ayak olması ile 2007 yılının aralık ayında Taksim Point Otelde kuruldu ve bugün giderek artan bilimsel verimlilikle yoluna devam etmektedir.

İstanbul KBB&BBC Uzmanları Derneği’nin tarihçesinin iyi bilinmesi için bunları kaleme almayı bir görev bildim.

İstanbul Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanları Derneği Tüzüğü

Dernek Tüzüğümüzü okuyunuz.