Hakkımızda

İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği

Kuruluşumuz

İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği, 10 Aralık 2007 tarihinde, İstanbul Point Hotel’de yapılan bir toplantı sırasında alınan karar ile, İstanbul’daki Üniversite KBB-BBC Klinikleri Kürsü Başkanları, Eğitim Hastaneleri Şefleri, bazı ögretim üyeleri ve serbest çalışan KBB BBC hekimlerinin katılımı ile kuruldu.

Amacımız

İstanbul’daki meslektaşlarımızın örgütlenip bir araya gelmesi ve mesleki sorunlar başta olmak üzere birçok konuda çalışmalar yapıp çözümler üretmesi amacı ile kurulan Dernek’in Yönetim Kurulunda Üniversite Hastaneleri, Eğitim Hastaneleri ve serbest çalışan meslektaşların eşit şekilde temsil edilmesi kararlaştırıldı.

Hedeflerimiz

İstanbul ili sınırları içinde eğitsel toplantılarla hekimlerimizin kaynaşmalarını sağlarken, bilimsel, mesleki, hukuksal, teknolojik, ve özlük haklarına ilişkin konularda bilgilenmelerini sağlamak;

Ülkemizden tıbbi ve mesleki uygulamalarda yenilikler çıkmasına önayak olmak, destek vermek, bu etkinlikleri duyurmak.

Mesleki uygulamalar alanında bilgi birikimlerini ilerleterek KBB Bilimini olduğu kadar KBB Sanatını geliştirmeye çalışmak, KBB mesleğinin yücelmesine katkılarda bulunmak;

İstanbul ili sınırları içerisinde yerleşik KBB uzmanlarının aralarındaki dayanışmayı pekiştirmek ve işbirliğini geliştirmek;

Hastalarımızın, toplumumuzun, insanlığın yararını her koşulda gözetmek.